PLN
$$

Krzysztof Kotowski

Edukacja i profilaktyka chorób zakaźnych

Certified sex educator, HIV/AIDS educator. Provides training in sex education and prevention of addiction and sexually transmitted diseases for different age and professional groups. He has many years of experience in working with people infected with STI, HBV, HCV, HPV. She provides consultations and counseling for people who have recently learned about their infection.

From 2011 to 2019 he was the coordinator of the Information and Consultation Point for the City of Warsaw Żoliborz, which provides advice and consultation on the law, alcohol addiction and other measures to change awareness and prevent violence. He coordinated several educational and preventive programs. For 24 years he has been a consultant on the National AIDS Trust Telephone.

AWARDS AND HONOURS

Laureate of the Red Card, a symbol of solidarity with people living with HIV and AIDS.

EXPERIENCE

2011 - 2017

Information and Consultation Point of the City Hall Warszawa Żoliborz

2004 - obecnie

Be with Us" Association of Volunteers Against AIDS

1996 - obecnie

National AIDS Helpline

EDUCATION

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie

KNOWLEDGE OF LANGUAGES

Russian

CERTIFICATES

Certyfikat 'Terapia Poznawczo-Behewioralna uzależnień chemicznych'

Certyfikat 'Podstawy pracy z pacjentem uzależnionym od tytoniu w podejściu poznawczo-behewioralnym, elementy interwencji kryzysowej, podstawy prowadzenia poradnictwa grupowego'

Certyfikat 'Leczenie zespołu uzależnienia od tytoniu' Centrum Onkologii Instytut Konstancin Jeziorna

Certyfikat realizatorów projektu 'Prowadzenie warsztatów edukacyjnych w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych z zakresu profilaktyki HIV/AIDS oraz podstaw edukacji seksualnej'

Certyfikat 'HBV-HCV-HIV: trzy poważne zagrożenia dla młodych Europejczyków. Diagnoza sytuacji oraz stawianie czoła tym wyzwaniom w krajach UE'

Certyfikat konsultanta upoważniający do prowadzenia konsultacji w telefonach zaufania, punktach i poradniach informacyjnych wystawiony przez Krajowe Centrum ds. AIDS

Certyfikat upoważniający do prowadzenia szkoleń z zakresu problematyki HIV/AIDS wystawiony przez Krajowe Centrum ds. AIDS i UNDP (agenda ONZ)

Certyfikat upoważniający do prowadzenia zajęć z zakresu psychospołecznych aspektów HIV/AIDS wystawiony przez Krajowe Centrum ds. AIDS i UNDP

Certyfikat Edukatora Seksualnego wystawiony przez Poradnię Przedmałżeńską i Rodzinną Towarzystwa Rozwoju Rodziny w Opolu

Certyfikat upoważniający do prowadzenia zajęć z zakresu psychospołecznych aspektów HIV/AIDS wystawiony przez UNDP i MZiOS

Designed and developed by   Jalappeno software house   | Smart Life Clinic © 2021