Krzysztof Kotowski

Krzysztof Kotowski

Edukacja i profilaktyka chorób zakaźnych

Certyfikowany edukator seksualny, edukator HIV/AIDS. Prowadzi szkolenia z zakresu edukacji seksualnej i profilaktyki uzależnień oraz chorób przenoszonych droga płciową dla różnych grup wiekowych i zawodowych. Ma wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami zakażonymi STI, HBV, HCV, HPV. Prowadzi konsultacje i poradnictwo dla osób, które niedawno dowiedziały się o swoim zakażeniu.

W latach 2011-2019 był koordynatorem Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego dla m. st. Warszawa Żoliborz, w ramach którego prowadzone są porady i konsultacje z zakresu prawa, uzależnień od alkoholu i innych środków zmieniających świadomość oraz przeciwdziałania przemocy. Koordynował kilka programów edukacyjno-profilaktycznych. Od 24 lat jest konsultantem w Ogólnopolskim Telefonie Zaufania AIDS.

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

Laureat Czerwonej Kokardki symbolu solidarności z osobami żyjącymi z HIV i chorymi na AIDS.

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

2011 – 2017

Punkt Informacyjno-Konsultacyjny UM Warszawa Żoliborz

2004 – obecnie

Stowarzyszenie Wolontariuszy Wobec AIDS “Bądź z Nami”

1996 – obecnie

Ogólnopolski telefon zaufania AIDS

WYKSZTAŁCENIE

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie

ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW

Rosyjski

CERTYFIKATY

Certyfikat ‘Terapia Poznawczo-Behewioralna uzależnień chemicznych’

Certyfikat ‘Podstawy pracy z pacjentem uzależnionym od tytoniu w podejściu poznawczo-behewioralnym, elementy interwencji kryzysowej, podstawy prowadzenia poradnictwa grupowego’

Certyfikat ‘Leczenie zespołu uzależnienia od tytoniu’ Centrum Onkologii Instytut Konstancin Jeziorna

Certyfikat realizatorów projektu ‘Prowadzenie warsztatów edukacyjnych w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych z zakresu profilaktyki HIV/AIDS oraz podstaw edukacji seksualnej’

Certyfikat ‘HBV-HCV-HIV: trzy poważne zagrożenia dla młodych Europejczyków. Diagnoza sytuacji oraz stawianie czoła tym wyzwaniom w krajach UE’

Certyfikat konsultanta upoważniający do prowadzenia konsultacji w telefonach zaufania, punktach i poradniach informacyjnych wystawiony przez Krajowe Centrum ds. AIDS

Certyfikat upoważniający do prowadzenia szkoleń z zakresu problematyki HIV/AIDS wystawiony przez Krajowe Centrum ds. AIDS i UNDP (agenda ONZ)

Certyfikat upoważniający do prowadzenia zajęć z zakresu psychospołecznych aspektów HIV/AIDS wystawiony przez Krajowe Centrum ds. AIDS i UNDP

Certyfikat Edukatora Seksualnego wystawiony przez Poradnię Przedmałżeńską i Rodzinną Towarzystwa Rozwoju Rodziny w Opolu

Certyfikat upoważniający do prowadzenia zajęć z zakresu psychospołecznych aspektów HIV/AIDS wystawiony przez UNDP i MZiOS