Krzysztof Kotowski, konsultant

Konsultant ds. zdrowia seksualnego, asystent kliniki

Certyfikowany edukator seksualny, edukator w zakresie HIV i AIDS

Pierwszy kontakt w Smart Life Clinic – alarmowe sytuacje poekspozycyjne PEP, prowadzenie testowania w kierunku chorób przenoszonych drogą płciową, umawianie wizyt do lekarzy, psychologów.

Wykształcenie:

Pedagog – Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie

Prowadzi szkolenia z zakresu edukacji seksualnej i profilaktyki uzależnień oraz
chorób przenoszonych droga płciową dla różnych grup wiekowych i zawodowych.

Koordynator programów edukacyjno–profilaktycznych.

Konsultant w Ogólnopolskim Telefonie Zaufania AIDS. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami zakażonymi STI, HBV, HCV, HPV. Prowadzi konsultacje i poradnictwo dla osób , które niedawno dowiedziały się o swoim zakażeniu.

Koordynator Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego, w ramach którego prowadzone są porady i konsultacje z zakresu prawa, uzależnień od alkoholu i innych środków zmieniających świadomość oraz przemocy.