Joanna Gałaj, terapeutka, coach zdrowia

Specjalizuje się w terapii uzależnień. Pracuje z osobami używającymi, nadużywającymi lub uzależnionymi od środków psychoaktywnych (alkohol, narkotyki, leki) i z osobami uzależnionymi od czynności (hazard, komputer, zakupy, seks, inne) oraz bliskimi tych osób. Zajmuję się również terapią osób doświadczających różnego rodzaju trudności życiowych (lęki, wydarzenia traumatyczne, kryzysy, żałoba, strata, przewlekle choroby). W swojej codziennej praktyce zajmuje się terapia indywidualną, par i rodzin. 

Stosuje różne metody klasycznej i nowoczesnej psychoterapii. Jednak głównie opiera się na podejściu systemowym, behawioralnym i skoncentrowanym na rozwiązaniu. 
Jest absolwentką pedagogiki i resocjalizacji Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej. Skończyła podyplomowe studia z zakresu neurobiologii w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej i coaching zdrowia w Collegium Civitas. 

Doskonali swoje wiedzę i umiejętności terapeutyczne, uczestnicząc w szkoleniach i kursach. Uzyskała certyfikaty Ministerstwa Zdrowia: specjalistki terapii uzależnień, w tym uzależnień behawioralnych, konsultantki i doradczyni w zakresie HIV/AIDS i chorób przenoszonych drogą płciową. Ukończyła II stopień Systemowej Terapii Rodzin w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej, Studium Pomocy Psychologicznej w tym dla rodzin dysfunkcyjnych, Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy Instytucie Zdrowia, szkolenie certyfikacyjne Interwencji Kryzysowej, „Pracy z pacjentem nieuleczalnie chorym” Carla Simontona, pomocy psychologicznej w gerontologii, szkolenia z zakresu pracy z traumą i stresem, zaburzeń kompulsywno-lękowych. Posiada certyfikat edukatora seksualnego. 

Od lat pracuje też w Poradni Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Warszawie prowadząc terapię indywidualną, dla par i rodzin i w Poradnianym Telefonie Zaufania.