PLN
$$

Joanna Gałaj

Psychoterapia, terapia uzależnień

Jest specjalistką psychoterapii uzależnień i coachem zdrowia, członkinią Wielkopolskiego Towarzystwo Terapii Systemowej i Polskiego Towarzystwa Naukowego AIDS. Pracuje z osobami używającymi, nadużywającymi lub uzależnionymi od środków psychoaktywnych (alkohol, narkotyki, leki) i z osobami uzależnionymi od hazardu, gier, komputera, Internetu, zakupów oraz ich bliskimi. Specjalizuje się w psychosomatyce, depresji, lękach i fobiach. Ma wieloletnie doświadczenie w pracy terapeutycznej z młodzieżą i osobami dorosłymi.

Pierwsze doświadczenia zawodowe zdobywała w Klinice Chorób Zakaźnych. Na stałe pracuje w Poradni Profilaktyki, Leczenia i Terapii MONAR w Warszawie i w Stowarzyszeniu Wolontariuszy Wobec AIDS „Bądź z nami” oraz w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym przy Wydziale Zdrowia i Pomocy Społecznej, prowadząc terapię indywidualną, par i rodzin.

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

2017 - obecnie

Konsultant i terapeuta w Poradni Medycznej Smart Life Clinic

2014 - 2017

Konsultant i terapeuta w Poradni Medycznej HOLMED

2010 - obecnie

Konsultant ds. uzależnień i HIV/AIDS w Punkcie Informacyjno – Konsultacyjnym przy Wydziale Zdrowia Dzielnicy Śródmieście

2009 - obecnie

Konsultant ds. HIV/AIDS i uzależnień w Poradni Internetowej WWW.bezpiecznie.org.pl

2007

Trener Biura ds. Narkomanii – wdrażanie programów ewaluacyjnych

2006 – obecnie

Program 'Kobieta a AIDS'

2006 - 2007

Konsultant w Punkcie Informacyjno – Konsultacyjnym przy Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborz

2005 - 2007

Uczestnictwo w Miejskiej Radzie ds. Przeciwdziałania Narkomanii i HIV/AIDS

2002

Krajowa Rada Koordynacyjna HIV/AIDS przy Ministrze Zdrowia

1999 - 2004

Stowarzyszenie Kobiet 'Pozytywna Przyszłość'

1998, 2001, 2004, 2007, 2011

Uczestnictwo w Radzie Doradczej przy tworzeniu Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Opieki nad osobami żyjącymi z HIV i AIDS

1993 – obecnie

Stowarzyszenie Wolontariuszy Wobec AIDS 'Bądź z Nami'

1992 – obecnie

Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień

1990 - 1991

Wojewódzki Szpital Zakaźny w Bydgoszczy

1983 - 1990

Wojewódzki Szpital w Bydgoszczy

WYKSZTAŁCENIE

Wyższa Szkoła Pedagogiki Specjalnej w Warszawie

Studia Podyplomowe w Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych na Uniwersytecie Warszawskim

Studia podyplomowe w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej

Studia Podyplomowe Collegium Civitas

Certyfikat Specjalistki Terapii Uzależnień wydany przez Ministerstwo Zdrowia

Certyfikat Doradczyni w zakresie HIV/AIDS i chorób przenoszonych drogą płciową wydany przez Ministerstwo Zdrowia

Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy Instytucie Zdrowia

ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW

Angielski

Designed and developed by   Jalappeno software house   | Smart Life Clinic © 2021