PLN
$$

ZDROWIE PSYCHICZNE

Zapewnij sobie wsparcie
w trudnych sytuacjach

Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO)
zaburzenia psychiczne dotyczą już co piątej osoby na
świecie, a w ciągu najbliższych kilkunastu lat staną się
one jednym z głównych problemów zdrowotnych,
powodujących niesprawność życiową ludzi.

Sytuacja w Polsce

Dziś słabsze zdrowie psychiczne odczuwa około 5,3% badanej populacji mieszkańców Polski, umiarkowane – ok. 24,7%, a lepsze (tj. „bardzo dobre” lub „doskonałe”) – ok. 70% – wynika z badania EZOP. Oznacza to, że ok. 30% populacji (ok. 7,5 mln osób) to liczba kandydatów, potencjalnie poszukujących pomocy lub wsparcia.

Trudności, z którymi najczęściej muszą radzić sobie Polacy:

Jak sobie pomóc?

  • Przedłużające się obniżenie nastroju związane z tymi symptomami może prowadzić do zaburzeń lękowych, depresji i innych poważnych chorób psychicznych. Profesjonalna pomoc terapeuty (niekiedy połączona z farmakoterapią) umożliwia dotarcie do źródła zaburzeń i wyeliminowanie go.
Społeczne oczekiwania

Starając się pogodzić karierę z życiem prywatnym i obowiązkami domowymi często zapominamy o własnych potrzebach. Próby dostosowania się do tempa współczesnego życia i sprostania wysokim oczekiwaniom społecznym niejednokrotnie są podejmowane kosztem naszego zdrowia psychicznego. Rzutuje to na naszą sytuację zawodową, relacje z rodziną i przyjaciółmi, coraz głębiej pogrążając nas w problemach, z którymi często nie potrafimy sobie poradzić samodzielnie.

Przekształcenia społeczno-ekonomiczne

Sytuacja społeczno-ekonomiczna w Polsce sprzyja wzrostowi poziomu stresu. Odczuwamy lęk z powodu możliwości utraty pracy, trudności z jej znalezieniem lub konieczności zmiany profilu zawodowego. Obawiamy się gwałtownego pogorszenia jakości życia. Podejmujemy się dodatkowych obowiązków, żeby poprawić swój wizerunek w oczach przełożonego i znajomych lub zaspokoić czyjeś ambicje. Niekiedy nie jesteśmy w stanie im sprostać.

Brak pomocy

W niektórych kręgach do dziś pokutuje przekonanie, że zwrócenie się o pomoc do psychologa, terapeuty lub psychiatry to wstydliwy temat. Często nie potrafimy rozpoznać zaburzeń psychicznych lub jesteśmy przekonani, że poradzimy sobie z nimi sami. Wiele osób sięga po alkohol, narkotyki, ulega uzależnieniom behawioralnym (pracoholizm, zakupoholizm, hazard), pogarszając w ten sposób swoją sytuację. Zaniedbując wczesną diagnozę skazujemy się na wydłużające się cierpienie i zmniejszamy szanse szybkiego wyleczenia.

Życie codzienne, a zdrowie
psychiczne

Zdrowie psychiczne rzutuje na różne aspekty naszego funkcjonowania poznawcze, fizyczne, seksualne, indywidualne i społeczne.

Oznacza to, że zaniedbując zdrowie psychiczne prowokujemy lawinowe narastanie problemów. Pozbawiamy się energii, poczucia samorealizacji, obniżamy zdolność odczuwania przyjemności. Pogarsza się jakość naszej pracy, musimy wkładać coraz więcej wysiłku w wykonywanie codziennych obowiązków, tracimy poczucie sensu i wypalamy się zawodowo. Doświadczamy braku apetytu, trudności ze snem, obniżenia czy wręcz utraty libido.

Często konsekwencją złego stanu psychicznego są choroby psychosomatyczne.

Designed and developed by   Jalappeno software house   | Smart Life Clinic © 2021